อันดับนักเทนนิสชาย กลุ่ม C

เกรดชายC1 เกรดชายC2 เกรดชายC3 เกรดชายC4 เกรดชายC5 เกรดชายC6 เกรดชายC7 เกรดชายC8 ชายC เกรดชายC10 เกรดชายC11