ผลการแข่งขัน AC ROUND ROBIN 2021 ครั้งที่ 3

0

เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส AC ROUND ROBIN 2021 ครั้งที่ 3  ณ สนามเทนนิสเอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์  ซึ่ง ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่นได้แก่

 

  1. ชายคู่ อายุรวม 115 ปี ( B+D ) (ชาย 45 ปี ขึ้นไป)
  2. คู่ผสม อายุรวม 90 ปี ( C+D ) (ชาย35 ปี ขึ้นไป,หญิง 30 ปีขึ้นไป)
  3. ชายคู่ อายุรวม 95 ปี ( B+D ) ( ชาย 35 ปี ขึ้นไป )
  4. ชายคู่ อายุรวม 125 ปี ( C+D ) ( ชาย 55 ปี ขึ้นไป )

บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณนักเทนนิสทุกท่านจากหลายพื้นที่ ที่มาสร้างรอยยิ้มให้ที่สนามเทนนิสเอซี ในการแข่งขันในครั้งนี้ ทุกอย่างดำเนินการพ้นไปได้ด้วยดี แม้จะมีฝนตกบ้างก็ไม่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน  ที่สำคัญทางสนามเทนนิสเอซี มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคราน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสมาคมฯ เชื่อมั่นว่า จะสามารถจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทางสมาคมฯ  จึงได้รวบรวมภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะ

ผลการแข่งขัน  คลิก

LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_00 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_00-1 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_0 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_2 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_2-1 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_1 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_2-2 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_3 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_4 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_4-1 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_4-1-1 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_5 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_6 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_9 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_9-1 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_9-2 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_9-3 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_11 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_11-1 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_11-1-1 LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_12LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_13LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_13-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_14LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_14-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_14-22LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_15LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_15-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_15-1-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_17LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_21LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_23-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_23-1-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_26-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_15-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_15-1-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_15-2LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_17LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_21LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_23-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_23-1-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_26LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_26-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_36LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_36-2LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_44LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_50LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_51LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_51-1LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_57LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_58LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_69LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_92LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_93LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_98LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_99LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_100LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_102LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_104LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_105LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_109LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_110LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_114LINE_ALBUM_RR03_๒๑๑๑๒๓_114-1