ผลการแข่งขัน TENNIS HATYAI OPEN 2021 ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2564

HY2021_03 HY2021_02

เมื่อวันที่  วันที่  9 – 11 เมษายน 2564 ณ สนามเทนนิสจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ชมรมเทนนิส เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมกีฬานครหาดใหญ่และ สมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ได้จัดการแข่งขันเทนนิสรายการ “TENNIS  HATYAI  OPEN 2021 ” 

สำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการ “TENNIS  HATYAI  OPEN 2021  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเทนนิสแก่บุคคลทั่วไป เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างผู้รักกีฬาเทนนิส เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  และมีความสุขกับการออกกำลังกายสำหรับการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ประกอบด้วย ประเภทเยาวชน , ประเภททั่วไปและ ประเภทสูงอายุ ถึงแม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวไปบ้าง  แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันมากนัก  บรรยากาศการแข่งขันยังคงสนุกสนาน  คึกครื้น  ตลอดการแข่งขัน

ทางสมาคมฯ  จึงได้รวบรวมภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะ

ผลการแข่งขัน  คลิก

HY2021_๒๑๐๔๑๒_0 HY2021_๒๑๐๔๑๒_01 HY2021_๒๑๐๔๑๒_1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_02 HY2021_๒๑๐๔๑๒_2 HY2021_๒๑๐๔๑๒_5 HY2021_๒๑๐๔๑๒_5-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_5-2 HY2021_๒๑๐๔๑๒_5-3 HY2021_๒๑๐๔๑๒_6 HY2021_๒๑๐๔๑๒_6-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_6-2 HY2021_๒๑๐๔๑๒_12 HY2021_๒๑๐๔๑๒_15 HY2021_๒๑๐๔๑๒_16 HY2021_๒๑๐๔๑๒_17 HY2021_๒๑๐๔๑๒_19 HY2021_๒๑๐๔๑๒_20 HY2021_๒๑๐๔๑๒_21 HY2021_๒๑๐๔๑๒_22 HY2021_๒๑๐๔๑๒_23 HY2021_๒๑๐๔๑๒_25 HY2021_๒๑๐๔๑๒_25-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_26 HY2021_๒๑๐๔๑๒_32 HY2021_๒๑๐๔๑๒_35 HY2021_๒๑๐๔๑๒_36HY2021_๒๑๐๔๑๒_36-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_38 HY2021_๒๑๐๔๑๒_39 HY2021_๒๑๐๔๑๒_39-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_41 HY2021_๒๑๐๔๑๒_43 HY2021_๒๑๐๔๑๒_44 HY2021_๒๑๐๔๑๒_44-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_45 HY2021_๒๑๐๔๑๒_46 HY2021_๒๑๐๔๑๒_47 HY2021_๒๑๐๔๑๒_48 HY2021_๒๑๐๔๑๒_49 HY2021_๒๑๐๔๑๒_50 HY2021_๒๑๐๔๑๒_50-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_50-2 HY2021_๒๑๐๔๑๒_51 HY2021_๒๑๐๔๑๒_52 HY2021_๒๑๐๔๑๒_55 HY2021_๒๑๐๔๑๒_56 HY2021_๒๑๐๔๑๒_57 HY2021_๒๑๐๔๑๒_57-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_60 HY2021_๒๑๐๔๑๒_61 HY2021_๒๑๐๔๑๒_62 HY2021_๒๑๐๔๑๒_64 HY2021_๒๑๐๔๑๒_64-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_65 HY2021_๒๑๐๔๑๒_66 HY2021_๒๑๐๔๑๒_66-1 HY2021_๒๑๐๔๑๒_67