ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน BAN TERNG OPEN 2021 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564

แผ่นพับสายบันเทิง_001 แผ่นพับสายบันเทิง_002 แผ่นพับสายบันเทิง_003 แผ่นพับสายบันเทิง_004