ผลการแข่งขัน AC ROUND ROBIN 2021 ครั้งที่ 2

LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_142

S__14999583

เมื่อวันที่9 – 10 ตุลาคม 2564 สมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส AC ROUND ROBIN 2021 ครั้งที่ 2  ณ สนามเทนนิสเอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์

ซึ่ง ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่นได้แก่

  1. ชายคู่ อายุรวม 110 ปี ( A+B ) (ชาย 45 ปี ขึ้นไป)
  2. ชายคู่ อายุรวม 100 ปี ( C+D ) (ชาย35 ปี ขึ้นไป)
  3. ชายคู่ อายุรวม 95 ปี ( B+C ) ( ชาย 35 ปี ขึ้นไป )
  4. ชายคู่ อายุรวม 125 ปี ( C+D ) ( ชาย 55 ปี ขึ้นไป )

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณนักเทนนิสทุกท่านจากหลายพื้นที่และต่างจังหวัดที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ การแข่งขันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคราน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งสมาคมฯ เชื่อมั่นว่า จะสามารถจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทางสมาคมฯ  จึงได้รวบรวม ผลการแข่งขัน  และภาพบรรยากาศตลอดการแข่งขันมาให้ชมกันค่ะ

ผลการแข่งขัน  คลิก

LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_01 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_01-1 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_1-3 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_3 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_3-01 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_3-1 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_3-2 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_3-3 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_3-4 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_3-4-1 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_9-1 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_9-2 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_13-19 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_16 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_21 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_21-1 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_22  LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_35 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_37 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_37-1 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_39 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_40 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_40-1 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_45 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_51 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_60 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_62 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_62-1 LINE_ALBUM_RR02_๒๑๑๑๒๓_81