ผลการแข่งขัน AC ROUND ROBIN 2021 #1

S__7667745 S__7667747 S__7667748

สมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสแก่บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเล่นกีฬา เสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีจิตใจที่ดี มีความสุขกับการเล่นกีฬา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลนครหาดใหญ่ ใช้ชื่องานว่า AC ROUND ROBIN 2021 #1  ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามเทนนิสเอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์  ซึ่งจัดเป็นรายการแรกของปี 2564 ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 4 รุ่น

  1. ชายคู่ อายุรวม 115 ปี ( B+D ) (ชาย 45 ปี ขึ้นไป)
  2. หญิงคู่ อายุรวม 90 ปี ( C+D ) (หญิง 30 ปี ขึ้นไป)
  3. ชายคู่ อายุรวม 95 ปี ( B+C ) ( ชาย 35 ปี ขึ้นไป )
  4. ชายคู่ อายุรวม 125 ปี ( C+D ) ( ชาย 55 ปี ขึ้นไป )

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณนักเทนนิสทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ การแข่งขันผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นอกเหนือจากการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นแล้ว ภายในงานยังมีอาหารและผลไม้บริการตลอดการแข่งขัน หากท่านใดที่สนใจเข้าชมการแข่งขัน สามารถเข้าชมได้ฟรี  โดยสนามเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสนามแข่งขัน ที่พักและเจ้าหน้าที่ มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันเป็นอย่างดีและมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคราน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งสมาคมฯ เชื่อมั่นว่า จะสามารถจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน รายการต่อไป  BAN TERNG OPEN 2021  วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 นี้

ทางสมาคมฯ  จึงได้รวบรวม ผลการแข่งขัน  และภาพบรรยากาศตลอดการแข่งขันมาให้ชมกันค่ะ

ผลการแข่งขัน  คลิก

AAC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_1_7 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_0   AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_1_5 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_1_6.jpg AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_1_8.jpg AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_1-2 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_1-4  AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_3 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_3_0 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_4_0 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_5 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_6 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_57AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_8_0AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_8-1AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_10AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_10-1-1AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_11AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_12AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_14AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_15AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_16AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_16-1AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_16-2AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_17AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_18AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_19AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_20AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_21AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_22AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_24AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_25AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_27AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_29AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_30AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_31AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_32AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_32-1AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_32p-1AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_33AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_34AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_34-1AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_35AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_36AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_37AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_38AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_39AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_40AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_40-1AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_41AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_42AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_43AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_44AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_45

AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_45-1 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_47 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_48 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_49 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_51 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_54 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_58 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_59 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_60 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_61 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_61-1 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_62 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_63 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_63-1 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_64 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_65 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_66 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_75-1 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_75 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_74 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_73 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_72 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_71 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_70 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_69 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_68 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_76 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_77 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_77-1 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_78 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_80 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_79 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_81 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_82 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_83 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_84 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_85 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_87 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_88 AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_89  AC Round Robin _1_๒๑๐๒๒๓_91