ผลการแข่งขัน AC ROUND ROBIN 2024 ครั้งที่ 1

LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_95

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขัน  AC ROUND ROBIN 2024 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 ณ สนามเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภท แบ่งออกเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนี้

วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567

  1. ชายคู่ อายุรวม 100 ปี ( A คู่กับ C )
  2. ชายคู่ อายุรวม 95 ปี ( C คู่กับ C )
  3. คู่ผสม อายุรวม 115 ปี ( C คู่กับ D )
  4. คู่ผสม อายุรวม 105 ปี ( D คู่กับ D )

วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567

  1. คู่ผสม อายุรวม 95 ปี ( A คู่กับ D )
  2. ชายคู่ อายุรวม 125 ปี ( C คู่กับ D )
  3. ชายคู่ อายุรวม 95 ปี ( C คู่กับ D )
  4. หญิงคู่ อายุรวม 85 ปี ( D คู่กับ D )

โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก คณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิกนักเทนนิส รวมถึงผู้ติดตามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้บรรยากาศที่สนามมีความคึกคัก เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดการแข่งขัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีอาหารและผลไม้บริการตลอดการแข่งขัน ซึ่งทางสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง หวังว่าเอซีจะมีโอกาสต้อนรับทุกท่านในการแข่งขันรายการต่อไปตามปฏิทินการแข่งขันปี 2567 ของสมาคมฯ นะคะ

ทางสมาคมฯ  จึงได้รวบรวมผลการแข่งขันและภาพบรรยากาศตลอดการแข่งขันมาให้ชมกันค่ะ

ผลการแข่งขัน  คลิก

LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_94 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_93 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_92 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_91 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_90 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_89 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_88 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_87 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_86 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_85LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_84 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_83 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_82 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_81 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_80 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_79 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_78 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_77 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_76 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_75 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_74 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_73 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_72 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_71 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_70 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_69 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_68 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_67 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_66 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_65 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_64 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_63 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_62 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_61 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_60 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_59 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_58 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_57LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_1 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_2 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_3 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_4 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_5 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_6 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_7 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_8 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_9 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_10 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_11 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_12 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_13 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_14 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_15 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_16 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_17 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_18 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_19 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_20 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_21 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_22 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_23 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_24 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_25 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_26 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_27 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_28 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_29 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_30 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_31 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_32 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_33 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_34 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_35 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_36 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_37 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_38 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_39 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_40 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_41 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_42 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_43 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_44 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_45 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_46 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_47 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_48 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_49 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_50 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_51 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_52 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_53 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_54 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_55 LINE_ALBUM_27-280167_๒๔๐๒๐๑_56