ผลการแข่งขัน SURATTHANI OPEN 2020

สุราษ00000

เมื่อวันที่  10 – 11 ตุลาคม 2563  ชมรมนักเทนนิส  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับ  สมาคมกีฬาเทนนิส เอซี  สปอร์ตเซ็นเตอร์  ได้จัดการแข่งขัน  SURATTHANI  OPEN  2020  ขึ้น  ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีผู้มาร่วมการแข่งขันจำนวนมาก  จึงจำเป็นต้องจัดการแข่งขันถึง  2  สนาม  คือ  สนามเทนนิสกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และสนามเทนนิสค่ายวิภาวดีรังสิต  แต่ด้วยความพร้อมและความร่วมไม้ร่วมมือของเจ้าของบ้านที่น่ารัก  อย่างคุณพรชัย  มาลาสกุลชัย  ประธานชมรมนักเทนนิส  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีมงานทำให้การแข่งขันดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย  และสมบูรณ์ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กร

 

ในนามของสมาคมกีฬาเทนนิส  เอซี  สปอร์ตเซ็นเตอร์  ขอขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านตลอดจนนักกีฬาและผู้ติดตาม  ที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทุกประการ

 

สมาคมฯ  จึงรวบรวมภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะค่ะ   ผลการแข่งขัน  คลิก

S__1 S__02 S__03 S-07S-6S__4

S__22765633  S__22765671 S__22790147 S__22790149 S__22790151 S__22790153 S__22790153-1 S__22790154 S__22790154-1 S__22790158 S__22790174 S__22790174- S__22790174-2 S__22790186 S__22790188 S__22790189  S__22790296 S__23666759 S__44326923 S__44335172 S__44335179 S__44335183   สุราษ_๒๐๑๐๑๓_0 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_3 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_7 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_8 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_10สุราษ_๒๐๑๐๑๓_11 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_12 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_13 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_15 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_16 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_17 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_18 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_19 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_20  สุราษ_๒๐๑๐๑๓_22 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_23 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_24 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_25 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_27 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_28 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_30 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_29 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_31 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_32 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_33 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_34 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_35 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_36 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_37 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_38 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_39 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_40 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_41 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_41-1 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_41-2 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_42 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_43 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_44 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_45 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_49 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_50-1 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_50-2 สุราษ_๒๐๑๐๑๓_50-3  สุราษ_๒๐๑๐๑๓_57