ผลการแข่งขัน TENNIS WU 2020

1

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563  ชมรมเทนนิส สโมสรวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์  ได้จัดการแข่งขัน  TENNIS WU 2020 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเทนนิสและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ ม.วลัยลักษณ์ และนักกีฬาเทนนิส สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตลอดจนนักกีฬาและผู้ติดตามทุกท่าน ถึงแม้จะจะมีสภาพอากาศที่ร้อนไปบ้าง แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการแข่งขันแต่อย่างใด

ทางสมาคมฯ จึงได้รวบรวม ภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะ

ผลการแข่งขัน   คลิก

21970 21975 22084 22196 22364 22592 22593 22596 136439 136444 136445 136468 136469 136472 136474 136479 136490 136493 136496 136497 136499 136766 136767 136898 136909 136917 136922 136927 136937 136941 137006 137014 137026 137034 137036 137040 137049  137054 137055 137066 137067 137070 137076  137089 137094 137108 137109 137117 137120 137121 137125 137126 137128 137129 137130 137136 137138 137141 137142 137144 137145  137146 137147 137148 137149 137150  137151 S__2736131 S__2736133 S__2736145 S__2801685 S__2801695 S__2801698 S__2818053 S__2818054 S__2818058 S__2818061 S__2818065 S__2818068 S__2818070 S__2818071 S__2818072 S__2818073 S__2818074 S__2818075 S__2818079 S__2850852 S__2850854 S__2850855 S__2850856 S__2850857 S__2850858  S__2850861 S__2850862 S__2850865 S__2850866 S__2850867 S__2850868 S__2850870 S__2850871 S__2850872 S__29794326 S__29794329 S__47128596 S__47128597 S__47169540