ผลการแข่งขัน WU TENNIS 2019

0-4

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562  ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน WU TENNIS  2019  ซึ่งชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเทนนิส เอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์  จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเทนนิส โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.วลัยลักษณ์ และนักกีฬาทั่วไปในภาคใต้ สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้  เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง สถานที่ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งต้องขอขอบคุณทาง ม.วลัยลักษณ์ ที่จัดสรรงบประมาณให้ และขอขอบคุณ คุณสนธยา  คงชัย  ประธานชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ที่เป็นหัวเรือใหญ่คอยดูแลจัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และที่พัก ที่คอยบริการนักเทนนิสทุกท่านอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตลอดจนนักกีฬาและผู้ติดตามทุกท่าน ถึงแม้จะมีอากาศร้อน และมีฝนตกบ้าง แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการแข่งขันแต่อย่างใด

ทางสมาคมฯ จึงได้รวบรวม ภาพบรรยากาศมาให้ชมกันค่ะ
ผลการแข่งขัน คลิก

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
1. SPEED WALL โดยบริษัทเจริญทรัพย์45 จำกัด
2. บริษัท ฟอร์คอน จำกัด
3. นครไทยศิลป์
4. นครทวดทองคอนกรีต
5. กิจการร่วมค้าบีเค
6. หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี
7. บริษัท อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

0-1 0-2 0-31 2 2-1 2-3 3 4 4-1 5 6 6-0 7 7-1 8 8-1 9 9-1 10 10-0 10-1 11 11-1 11-2 11-3 12 12-1 12-2 13 14 14-1 14-2 15 15-1 16 16-0 16-1 16-2 16-3 16-4 17 18 19 19-1 20 20-1 22 23 24 27 29 31 32 33

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 7026